Enderun Çocuk Üniversitesi ve Gençlik Enstitüsü

Bütün büyük devletler genişleyen devlet çarkını globalleşen dünya üzerinde en iyi işletecek seçkin, profesyonel insan yetiştirilmesini isterler ve bu bağlamda çalışırlar. Ancak bu şekilde devlet ve milletlerini 21. asra taşıyabileceklerine inanan insanların sayısının gün geçtikçe artmaktadır.

Manevi dinamiklerinden hiç bir şey kaybetmeksizin, tarihinden beslenen, dünyayı iyi okuyabilen, bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeleri yakından takip edebilen, ticari ve siyasi münasebetlerin önemini kavramış, kültürel zenginliklerinin farkında bir nesil yetiştirmenin arayışıdır,  " ENDERUN ”.

“Enderun Çocuk Üniversitesi ve Gençlik Enstitüsü, eğitim kurumlarına destek olabilmek amaçlı projelendirilmiş uzun vadeli bir eğitim programıdır.”

Enderun Çocuk Üniversitesi projesi, Osmanlı Enderun sistemini temel almıştır. Proje kapsamındaki Enderun Çocuk Üniversitesi bölümü üstün yetenekliler için oluşturulmuş bir programdır. 

Üstün yetenekli öğrenciler, zaman zaman  normal müfredatın kendilerini tatmin etmemesi, daha üst düzeyde akademik  bilgi gereksinimi ve derse daha çok katılımda bulunma isteği gibi problemler yaşarlar. Üstün yetenekli öğrenciler için ayrı bir müfredat hazırlanması, yada en azından müfredatın ilgi, yetenek ve okul başarısı yönünden üstün yetenekli çocuklar için ayrıştırılması ve farklılaştırılması önemli bir ihtiyaçtır, bir ayrıcalık değildir. Çünkü araştırmaların verdiği sonuçlar, üstün yetenekli öğrencilerin, en az başarısız ve öğrenme yetersizliği taşıyan öğrenciler kadar özel eğitime ihtiyaç duydukları yönündedir. Araştırmalar bu öğrencilerin her alanda başarılı olmalarının söz konusu olmadığı, okul derslerinde başarısız olabildikleri, ayrıca akademik, sosyal ve duygusal ihtiyaçları tatmin edilmediğinde büyük çapta problemler yaşayabildikleri ve sınıf ortamını da etkileyebildikleri sonucunu vermiştir.

www.enderuncocukuniversitesi.com adresinde yer alan içerik ve görseller Enderun Çocuk Üniversitesi
tarafından sağlanmıştır. İzinsiz kullanılamaz, başka medya ve mecralara iktibas edilemez.

Enderun Çocuk Üniversitesi | Copyright © 2011 Her hakkı saklıdır.